Twórczość Pisarska Inicjatorki Alsłowii
oraz wielu innych Artystów Słowa

 

Rozgość się i niech odżywią Cię słowa! 🙂

 

P O E Z J A  ||  P R O Z A  ||  K R Ó T K I E  F O R M Y || G Ł O S Y

 
 
 
Czym dla nas jest literatura i pisarstwo? Alsłowia tłumaczy:
 

Pisanie jest na Alsłowii traktowane, jak wielka szuka obcowania z kreacją, talentem, słowem i warsztatem. Pisarstwo ucieleśnione, które stara się poruszać umysł, odżywiać go, transformować, ale nie w sposób, który musimy >przemyśleć<, a zadziewający się samoistnie, gdy tylko obcujemy ze świadomym, literackim tekstem.

 

Tekstami na Alsłowii zapraszamy do zwiedzenia tzw. novum poetyckiego, które zakłada impresję, relacyjność z odbiorcą, przekraczanie słowem granic percepcji, otwieranie nim nowych wymiarów i światów.

 

 

Powstaje w ten sposób Literatura Otwarta – przyjmująca w swoje objęcia każdego, kto zechce z nią obcować, prowadząca z czytelnikiem dialog, który jest niezależny od początkowej kreacji autora. Dialog, będący nieustanną aktualizacją słownych treści.

Tak samo więc, jak twórca, odbiorca kształtuje ów tekst i jest przezeń kształtowany. Świadomość bycia równocześnie pisarzem, czytelnikiem i tym wibrującym słowem, które niejako przewodniczy w całym tym procesie. Pisarz go przekazuje, czytelnik aktualizuje, ale odbywa się to w harmonijnym przepływie w umyśle i całej egzystencji, percepcji, relacji…

Przy otwarciu się na tego typu teksty literackie i dynamiczną, barwną poetykę, możemy doznać transformacji! Ten iście alchemiczny proces można streścić w haśle hermetyków: wszechświat jest mentalny. Złożony ze słów, zależny od naszej uwagi i woli – kiedy otwieramy się na słowny potencjał danego dzieła (albo tworzenia słowem), zabrani zostajemy w podróż, która nieuchronnie nas zmieni – poszerzy świadomość, otworzy Drzwi Percepcji.

Close Menu