Dźwiękowe Faktury

 

Czasem się mówi, że nie wystarczy poczuć, żeby w coś uwierzyć, zaakceptować, przyjąć za rzeczywiste. Jednak samo mówienie, że coś można odczuć, jest już przyznaniem temu racji bytu. Mowa pozwala stawiać nam antytezy wobec każdej rzeczywistości, faktów, pełni czy pustki

https://soundation.com/user/Medley/track/kind-of-narcism 

 

Dźwiękowe Faktury

Dodaj komentarz

Close Menu