W literaturze alsłowia jest obecna, jako pewien pozasłowny dyskurs, umożliwiający bezpośrednie doświadczenie czytanego dzieła.

Close Menu