W literaturze alsłowia jest obecna, jako pewien pozasłowny dyskurs, umożliwiający bezpośrednie doświadczenie czytanego dzieła.

Wędrówki po książce: DZIEWCZYNA Z BOTANY BAY

Wędrówki po książce: DZIEWCZYNA Z BOTANY BAY
Port Jackson

 

Jak to zwykłam robić, wędrówka ta będzie komparatystyczna, zaprzęgająca do namysłu różne obszary kultury, filozofie i co się jeszcze nawinie (zapewne muzyka). Jeśli nie wiesz, czym jest komparatystyka, to już tłumacze: compare, porównywać. Porównawcza dyscyplina humanistyczna, polegająca na globalnym, porównawczym, szerokim ujęciu zjawisk kultury (początkowo pod namysł podlegała literatura – Goethe i Mickiewicz przykładami twórców, którzy się tym zajmowali).

Książeczka, jaką zamierzam Wam przedstawić, jest cienka i dosyć łatwa w lekturze, zawiera w sobie historię, która wydarzyła się naprawdę. Przy okazji, dotyka ważnych społecznie, historycznie i etycznie tematów. Co by nie wspomnieć, że są one też trochę egzotyczne. I tu też komparatystyka będzie miała pole do popisu, ponieważ teorie postkolonialne i wszelki miszmasz społeczno-kulturowy, to jej istotna część.

(więcej…)

Czytaj dalej

Literacka Ekonomia oraz dlaczego ma szklane oczy

W niniejszym tekście pragnę przedstawić refleksje na temat literackiej ekonomii i generalnie świata pieniędzy w literaturze. Wspomnę też o „szklanych oczach”, jakie to we mnie wywołuje oraz o literatach, pisarzach i autorach, których zawód i pasja są niestety dziś trochę poplątane – i nie chodzi tylko o nazewnictwo, ale też naprawdę wykonywaną pracę – tudzież sztukę. W tej części skupię się na historii, podążając tropami spisanymi przez Parandowskiego w Alchemii Słowa.

Czeka Cię przeprawa przez trzy tematy Literackiej Ekonomii: 1. Służba i mecenat; 2. Tropem prawa autorskiego; 3. Mentalny schemat literatów.

(więcej…)

Czytaj dalej

co wyściela wnętrze Twojego umysłu w tej chwili?

Nie ma więcej stron do załadowania

Close Menu